ako na to?

  1. Na osobnom stretnutí Vám poradíme a vytvoríme analýzu Vašich potrieb. V tomto kroku je z Vašej strany potrebné vedieť, či máte záujem v budúcnosti o aktualizáciu www stránky.
  2. Na základe analýzy navrhneme riešenie www stránky, ktoré môže byť:
    • statické – neobsahuje aktualizáciu stránky
    • dynamické – obsahuje aktualizáciu stránky vo Vami požadovanom rozsahu
  3. Vytvoríme grafický návrh www stránky
  4. Zabezpečíme testovaciu prevádzku www stránky na neoficiálnej www adrese (doméne)
  5. Po Vašom odsúhlasení testovacej verzie, spustíme oficiálnu verziu www stránky
  6. V prípade záujmu si vyžiadajte bližšie informácie