webdesign: produkty

Statický web

Statická stránka môže mať ľubovolný rozsah.

Vieme Vám vytvoriť jednoduchú statickú www stránku typu Vizitka. Už sám názov hovorí, že uvedená www stránka obsahuje základné informácie o firme (logo, kontakt, 1 foto, text do A).

V prípade, že máte záujem o prezetnáciu rozsiahlejšiu, ktorá je členená na podstránky, vytvoríme Vám statickú www stránku typu Statik.

« ako na to?
« ukážky